Vanliga frågor och svar

Hur hittar jag användarhandboken eller bruksanvisningen för en specifik produkt? 

Välj land, språk, produktkategori och produkt med hjälp av rullgardinsmenyerna och klicka på Sök.  I resultaten visas bruksanvisningen för landet och produkten som har valts.

This is added English text to test publishing.

Varför finns inte mitt land med? (Endast bruksanvisning)

Produkten är eventuellt inte tillgänglig i det land som har valts. Produkten kommer att tillhandahållas med en bruksanvisning i pappersformat. Om du behöver en kopia av bruksanvisningen, ska du kontakta Kundtjänst.

Varför anges inte produkten i mitt land? (Endast bruksanvisning)

Produkten är eventuellt inte tillgänglig i det land som har valts.  Produkten kommer att tillhandahållas med en bruksanvisning i pappersformat. Om du behöver en kopia av bruksanvisningen, ska du kontakta Kundtjänst.

Kan jag använda användarhandboken eller bruksanvisningen från ett annat land? 

Nummer, patientinformationsguide och andra dokument som har godkänts för varje land måste användas. 

Hur kan jag visa en elektronisk användarhandbok eller bruksanvisning? 

Klicka på pdf-bilden i sökresultaten. Filen visas i din webbläsare. Filen kan sparas, sökas eller skrivas ut med Adobe Reader-funktionen. En gratis pdf-läsare är tillgänglig här via Adobe Systems.

Rekommenderade webbläsare: Chrome, MS Edge, or Safari

Hur kan jag visa tidigare versioner av en användarhandbok eller bruksanvisning? 

Sökresultaten visar en funktion för att expandera och visa tidigare versioner, dokumentnummer och publiceringsdatum.

Hur vet jag om användarhandboken eller bruksanvisningen har reviderats?

Patientinformationsguider eller bruksanvisningsdokument kan revideras med jämna mellanrum, så se denna webbsida för den mest aktuella versionen.  Aktuella och tidigare versioner av handböcker är tillgängliga på webbplatsen – se revideringsdatumen.  

Hur blir jag underrättad om bruksanvisningen har reviderats av säkerhetsskäl?

Abbott har en formell process för att avgöra när korrigerande åtgärder på fältet (FSCA) är nödvändiga. Ibland kan en FSCA inkludera brådskande revisioner av den föreskrivna bruksanvisningen. I dessa fall kräver Abbotts process att ett säkerhetsmeddelande distribueras till alla vårdgivare som har fått den berörda produkten, för att informera dem om den reviderade, föreskrivna bruksanvisningen. Säkerhetsmeddelanden distribueras i allmänhet till vårdgivare genom lokala Abbott kvalitets- och kommersiella organisationer.

Hur kan jag ladda ned en elektronisk patientinformationsguide eller bruksanvisning?

Klicka på pdf-bilden i sökresultaten för den senaste versionen. Filen visas i din webbläsare. Filen kan sparas, sökas eller skrivas ut med Adobe Reader-funktionen. En gratis pdf-läsare är tillgänglig här via Adobe Systems.

Hur kan jag skriva ut en elektronisk patientinformationsguide eller bruksanvisning?

Klicka på pdf-bilden i sökresultaten för den senaste versionen. Filen visas i din webbläsare. Filen kan sparas, sökas eller skrivas ut med Adobe Reader-funktionen. En gratis pdf-läsare är tillgänglig här via Adobe Systems.

Var hittar jag definitioner av etikettsymboler?

Varje patientinformationsguide och bruksanvisning innehåller definitioner av etikettsymbolerna 

Hur begär jag en papperskopia av användarhandboken eller bruksanvisningen? 

Kontakta kundtjänst via telefon, fax eller e-post på sidan Kontakta oss.

Hur snabbt kommer kunder utanför USA få en papperskopia av patientinformationsguiden eller bruksanvisningen?

Kunder utanför USA kommer att få en tryckt användarhandbok eller bruksanvisning utan extra kostnad inom 7 kalenderdagar.  

På vilka språk finns elektroniska patientinformationsguider och bruksanvisningar tillgängliga?

Elektroniska användarhandböcker och bruksanvisningar finns på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, svenska, nederländska, danska, grekiska, polska, ungerska, tjeckiska, turkiska, norska, bulgariska, rumänska, ryska, finska, slovakiska, estniska, lettiska, litauiska, slovenska, ukrainska, kroatiska, serbiska, makedonska, irländska, maltesiska, arabiska, kinesiska, japanska, koreanska, thailändska, malajiska (produkter för hemmabruk), vietnamesiska