Често поставувани прашања

Како да ги најдам прирачникот за корисници или упатството за употреба за специфичен производ?

Изберете ги земјата, јазикот, категоријата на производот и производот со помош на паѓачките менија и кликнете на копчето „Пребарувај“ за пребарување.  Резултатите ги прикажуваат упатството за употреба за земјата и избраниот производ.

Зошто не е наведена мојата земја? (Само упатство за употреба)

Производот може да не е достапен во избраната земја.  Производот ќе ги добиете со отпечатено упатство за употреба. Ако ви е потребна копија од упатството за употреба, ве молиме да стапите во контакт со корисничката служба.

Зошто производот не е наведен за мојата земја? (Само упатство за употреба)

Производот може да не е достапен во избраната земја.  Производот ќе ги добиете со отпечатено упатство за употреба. Ако ви е потребна копија од упатството за употреба, ве молиме да стапите во контакт со корисничката служба.

Дали може да користам прирачник за корисници или упатство за употреба за друга земја?

Не, мора да се користат водичите за информации, упатството за употреба и други документи што се одобрени за специфичната земја. 

Како да ги прегледам електронскиот прирачник за корисници или упатството за употреба?

Кликнете на иконата за pdf во резултатите од пребарувањето. Датотеката ќе се отвори во вашиот веб-прелистувач. Датотеката можете да ја зачувате, пребарувате или печатите со помош на Adobe Reader. На располагање имате бесплатен читач за pdf датотеки овде од Adobe Systems.

Препорачани веб-прелистувачи се: Chrome, MS Edge, or Safari

Како да ги прегледам претходните верзии на прирачникот за корисници или упатството за употреба?

Резултатите од пребарувањето ќе се прикажат со функција за проширување и прикажување на претходните верзии, броеви на документи и датуми на објавување.

Како да знам дали прирачникот за корисници или упатството за употреба биле ревидирани?

Документите за водичите за информации за корисници и упатството за употреба може повремено да бидат ревидирани, затоа користете ја оваа веб-страница за да проверувате дали ја имате тековната верзија.  Тековните и претходните ревизии на прирачниците се достапни на веб-локацијата – погледнете ги датумите на ревизија.  

Како може да добијам известување за тоа дали упатството за употреба било ревидирано од безбедносни причини?

Abbott има формален процес за утврдување дали е потребна теренска корективна акција поврзана со безбедноста (FSCA). Повремено, процесот на FSCA може да опфаќа и итни ревизии на пропишаното упатство за употреба. Во таквите случаи, процесот на Abbott опфаќа дистрибуирање на соопштение за безбедноста до сите даватели на здравствена нега (HCP) што го добиле производот во прашање со цел да бидат запознаени со ревидираното пропишано упатство за употреба. Соопштенијата во врска со безбедноста обично се дистрибуираат до сите HCP преку локалните организации на Abbott за квалитет и трговија.

Како да ги преземам електронскиот водич за информации за корисници или упатството за употреба?

За најновата верзија, кликнете на иконата за pdf во резултатите од пребарувањето. Датотеката ќе се отвори во вашиот веб-прелистувач. Датотеката можете да ја зачувате, пребарувате или печатите со помош на Adobe Reader. На располагање имате бесплатен читач за pdf датотеки овде од Adobe Systems.

Како да ги отпечатам електронскиот водич за информации за корисници или упатството за употреба?

За најновата верзија, кликнете на иконата за pdf во резултатите од пребарувањето. Датотеката ќе се отвори во вашиот веб-прелистувач. Датотеката можете да ја зачувате, пребарувате или печатите со помош на Adobe Reader. На располагање имате бесплатен читач за pdf датотеки  овде од Adobe Systems.

Каде можам да ги пронајдам дефинициите за симболите на етикетите?

Секој водич за информации за корисници и секое упатство за употреба содржат дефиниции за симболите на етикетите 

Како да побарам отпечатен примерок од прирачникот за корисници или упатството за употреба?

Стапете во контакт со корисничката служба преку телефон, факс или е-пошта на страницата Контактирајте нè

Колку брзо корисниците добиваат печатен примерок од водичот за информации за корисници или упатството за употреба?

Корисниците надвор од Соединетите Американски Држави ќе добијат отпечатен прирачник за корисници или упатство за употреба без дополнителен трошок во рок од 7 календарски дена.  

На кои јазици се достапни електронските водичи за информации за корисници и упатството за употреба?

Електронските прирачници за корисници и упатства за употреба се достапни на англиски, германски, француски, шпански, италијански, португалски, шведски, холандски, дански, грчки, полски, унгарски, чешки, турски, норвешки, бугарски, романски, руски, фински, словачки, естонски, латвиски, литвански, словенски, украински, хрватски, српски и македонски, ирски, малтешки, арапски, кинески, јапонски, корејски, тајландски, малајски (Производи за домашна употреба), виетнамски јазик