Často kladené otázky

Ako nájdem používateľskú príručku alebo návod na použitie pre konkrétny výrobok? 

V rozbaľovacích ponukách si vyberte príslušnú krajinu, jazyk, kategóriu výrobku a výrobok a kliknite na tlačidlo vyhľadávania.  Vo výsledkoch sa zobrazí návod na použitie pre vybranú krajinu a výrobok.

Prečo nie je v zozname uvedená moja krajina? (Len v návode na použitie)

Je možné, že výrobok nie je dostupný vo vybranej krajine. K výrobku sa poskytne vytlačený návod na použitie. Ak si chcete vyžiadať kópiu návodu na použitie, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Prečo nie je výrobok uvedený v mojej krajine? (Len v návode na použitie)

Je možné, že výrobok nie je dostupný vo vybranej krajine. K výrobku sa poskytne vytlačený návod na použitie. Ak si chcete vyžiadať kópiu návodu na použitie, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Môžem použiť používateľskú príručku alebo návod na použitie z inej krajiny? 

Nie, musí sa používať informačný sprievodca pre používateľov, návod na použitie a ďalšie dokumenty schválené pre danú krajinu. 

Ako si zobrazím elektronickú verziu používateľskej príručky alebo návodu na použitie? 

Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na obrázok súboru pdf. Súbor sa zobrazí vo vašom webovom prehliadači. Súbor je možné uložiť, vytlačiť, alebo sa v ňom dá vyhľadávať pomocou funkcií programu Adobe Reader. Bezplatný softvér na zobrazenie súborov pdf je k dispozícii tu od spoločnosti Adobe Systems.

Odporúčané webové prehliadače: Chrome, MS Edge, or Safari

Ako si pozriem predchádzajúce verzie používateľskej príručky alebo návodu na použitie? 

Vo výsledkoch vyhľadávania sa nachádza funkcia na rozbalenie a zobrazenie predchádzajúcich verzií, čísel dokumentov a dátumov ich zverejnenia.

Ako zistím, či došlo k revízii používateľskej príručky alebo návodu na použitie?

Dokumenty obsahujúce informačných sprievodcov pre používateľov alebo návody na použitie sa môžu priebežne revidovať, preto je potrebné si na tejto webovej stránke skontrolovať najaktuálnejšiu verziu.  Aktuálne a predošlé verzie príručiek sú dostupné na webovej stránke – skontrolujte si dátum revízie.  

Akým spôsobom budem informovaný, ak dôjde k revízii návodu na použitie z bezpečnostných dôvodov?

Spoločnosť Abbott má zavedený formálny proces na určenie situácie, keď je nevyhnutné bezpečnostné nápravné opatrenie (FSCA). FSCA môže príležitostne zahŕňať aj urgentné revízie predpísaného návodu na použitie. V takýchto prípadoch sa v rámci procesov spoločnosti Abbott vyžaduje distribúcia bezpečnostného oznamu každému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý dostal dotknutý výrobok, aby tak boli všetci informovaní o revízii predpísaného návodu na použitie. Bezpečnostné oznamy sa zvyčajne distribuujú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prostredníctvom lokálnych organizácií pre kvalitu a obchod spoločnosti Abbott.

Ako si môžem stiahnuť elektronickú verziu informačného sprievodcu pre používateľov alebo návodu na použitie?

Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na obrázok súboru pdf, kde sa nachádza najnovšia verzia. Súbor sa zobrazí vo vašom webovom prehliadači. Súbor je možné uložiť, vytlačiť, alebo sa v ňom dá vyhľadávať pomocou funkcií programu Adobe Reader. Bezplatný softvér na zobrazenie súborov pdf je k dispozícii tu od spoločnosti Adobe Systems.

Ako si môžem vytlačiť elektronickú verziu informačného sprievodcu pre používateľov alebo návodu na použitie?

Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na obrázok súboru pdf, kde sa nachádza najnovšia verzia. Súbor sa zobrazí vo vašom webovom prehliadači. Súbor je možné uložiť, vytlačiť, alebo sa v ňom dá vyhľadávať pomocou funkcií programu Adobe Reader. Bezplatný softvér na zobrazenie súborov pdf je k dispozícii tu od spoločnosti Adobe Systems.

Kde môžem nájsť definície symbolov označovania?

V každom informačnom sprievodcovi pre používateľov a návode na použitie sa nachádzajú definície symbolov označovania 

Ako si môžem vyžiadať tlačenú verziu používateľskej príručky alebo návodu na použitie? 

Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom, a to telefonicky, faxom alebo e-mailom na kontaktoch uvedených na stránke Kontaktujte nás

Ako rýchlo dostanú zákazníci tlačenú verziu informačného sprievodcu pre používateľov alebo návodu na použitie?

Zákazníci mimo územia Spojených štátov amerických dostanú tlačenú verziu používateľskej príručky alebo návodu na použitie zadarmo do 7 kalendárnych dní. 

V ktorých jazykoch sú k dispozícii informační sprievodcovia pre používateľov a návody na použitie?

Elektronické verzie používateľských príručiek a návodov na použitie sú k dispozícii v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine, portugalčine, švédčine, holandčine, dánčine, gréčtine, poľštine, maďarčine, češtine, turečtine, nórčine, bulharčine, rumunčine, ruštine, fínčine, slovenčine, estónčine, lotyštine, litovčine, slovinčine, ukrajinčine, chorvátčine, srbčine a macedónčine, írčine, maltčine, arabčine, čínštine, japončine, kórejčine, thajčine, malajčine (výrobky na domáce použitie), vietnamčine