Časté dotazy

Jak vyhledat příručku pro uživatele nebo návod k použití pro konkrétní produkt? 

Vyberte zemi, jazyk, kategorii produktu a produkt z rozbalovacích nabídek a klikněte na tlačítko Hledat.  Výsledky zobrazí instrukce k použití pro vybraný produkt a zemi.

Proč není uvedena moje země? (pouze instrukce k použití)

Produkt nemusí být ve vybrané zemi dostupný. Produkt bude poskytnut s tištěnými instrukcemi k použití. Pokud vyžadujete výtisk instrukcí k použití, kontaktujte zákaznický servis.

Proč není produkt uveden v mé zemi? (pouze instrukce k použití)

Produkt nemusí být ve vybrané zemi dostupný. Produkt bude poskytnut s tištěnými instrukcemi k použití. Pokud vyžadujete výtisk instrukcí k použití, kontaktujte zákaznický servis.

Lze použít příručku pro uživatele nebo návod k použití z jiné země? 

Ne. Je nutné používat příručky s informacemi pro uživatele, instrukce k použití a další dokumenty schválené pro konkrétní zemi. 

Jak zobrazit elektronickou příručku pro uživatele nebo návod k použití? 

Klikněte na obrázek PDF ve výsledcích vyhledávání. Soubor se zobrazí v prohlížeči. Soubor lze uložit, prohledávat či vytisknout s využití funkcí aplikace Adobe Reader. Bezplatný prohlížeč dokumentů PDF je k dispozici zde od společnosti Adobe Systems.

Doporučené webové prohlížeče:

Chrome. Ke stažení je na webu Google.

Mozilla Firefox. Ke stažení je na webu Mozilla.

Internet Explorer (IE) 8.0–10.0. Ke stažení je na webu Microsoft.

Safari. Ke stažení je na webu Apple.

Jak zobrazit předchozí verze příručky pro uživatele nebo návodů k použití? 

Výsledky vyhledávání se zobrazí s možností rozbalení a zobrazení předchozích verzí, čísel dokumentů a dat publikace.

Jak zjistit, zda byla provedena revize příručky pro uživatele nebo návodu k použití?

Dokumenty příruček s informacemi pro uživatele či instrukcí k použití mohou být příležitostně revidovány. Aktuální verzi prosím vyhledejte na této webové stránce.  Aktuální a předchozí verze příruček jsou dostupné na této webové stránce – ověřte si data revizí.  

Jaké dostanu upozornění v případě revize instrukcí k použití z bezpečnostních důvodů?

Společnost Abbott má zavedený formální proces pro určování nezbytnosti nápravných bezpečnostních opatření v terénu (FSCA). Příležitostně mohou FSCA zahrnovat urgentní revize předepsaných instrukcí k použití. V takových případech proces společnosti Abbott vyžaduje distribuci terénního bezpečnostního oznámení každému poskytovateli zdravotní péče (HCP), který obdržel příslušný produkt, s informacemi o revizi předepsaných instrukcí k použití. Terénní bezpečnostní oznámení se obvykle distribuují k HCP přes místní kvalitativní a obchodní organizace Abbott.

Jak stáhnout elektronickou příručku s informacemi pro uživatele či instrukce k použití?

Chcete-li nejnovější verzi, klikněte na obrázek PDF ve výsledcích vyhledávání. Soubor se zobrazí v prohlížeči. Soubor lze uložit, prohledávat či vytisknout s využití funkcí aplikace Adobe Reader. Bezplatný prohlížeč dokumentů PDF je k dispozici zde od společnosti Adobe Systems.

Jak vytisknout elektronickou příručku s informacemi pro uživatele či instrukce k použití?

Chcete-li nejnovější verzi, klikněte na obrázek PDF ve výsledcích vyhledávání. Soubor se zobrazí v prohlížeči. Soubor lze uložit, prohledávat či vytisknout s využití funkcí aplikace Adobe Reader. Bezplatný prohlížeč dokumentů PDF je k dispozici zde od společnosti Adobe Systems.

Kde najdu definice symbolů na štítku?

Každá příručka s informacemi pro uživatele a instrukce k použití uvádějí definice symbolů na štítku. 

Jak si vyžádat výtisk příručky pro uživatele nebo návodu k použití? 

Kontaktujte zákaznickou službu telefonicky, faxem nebo e-mailem, jak je uvedeno na stránce Kontaktujte nás.

Jak rychle obdrží zákazníci výtisk příručky s informacemi pro uživatele či instrukcí k použití?

Zákazníci mimo USA obdrží výtisk příručky pro uživatele nebo návodu k použití bez dalších nákladů do 7 kalendářních dnů.  

Ve kterých jazycích jsou příručky s informacemi pro uživatele a instrukce k použití k dispozici?

Elektronické příručky pro uživatele a návod k použití jsou k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině, portugalštině, švédštině, nizozemštině, dánštině, řečtině, polštině, maďarštině, češtině, turečtině, norštině, bulharštině, rumunštině, ruštině, finštině, slovenštině, estonštině, lotyštině, litevštině, slovinštině, ukrajinštině, chorvatštině, srbštině a makedonštině, irštině, maltštině, arabštině, čínštině, japonštině, korejštině, thajštině, malajštině (výrobky pro domácí použití) a vietnamštině