Abbotts produktkategorier

Bläddra i specifika produktkategorier för guider, handböcker och bruksanvisningar. Abbott rekommenderar att märkningen laddas ned, skrivs ut, granskas och är lättillgänglig för referens. Användarinformationsguider ska laddas ned, skrivas ut och granskas tillsammans med patienten. Instruera användare att alltid ha sin användarinformationsguide till hands. 

Svårt att hitta en patientinformationsguide, handbok eller bruksanvisning? Kontakta oss

Visa mer

Underkategorier

Visa mer

Coronary Intervention

filter-icon
close-filter Underkategorier

Underkategorier

Visa mer

Nyligen visade

Bläddra i specifika produktkategorier för guider, manualer och IFU: er. Abbott rekommenderar att märkning laddas ner, skrivs ut, granskas och är lättillgänglig för referens. Användarinformationsguider ska laddas ner, skrivas ut och granskas tillsammans med patienten. Låt användarna alltid hålla sin användarinformationsguide till hands.