ABBOTT-GUIDER, HANDBÖCKER OCH BRUKSANVISNINGAR

På denna sida kan du söka efter Abbott eLabeling-produkter enligt produktnamn eller kategori. Några exempel på söktyper: ID NOW, Afinion, Kannabinoid, opiat, infektionssjukdom, (01) 07070060014654

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

6

6

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Abbotts produktkategorier

Bläddra i specifika produktkategorier för guider, handböcker och bruksanvisningar. Abbott rekommenderar att märkningen laddas ned, skrivs ut, granskas och är lättillgänglig för referens. Användarinformationsguider ska laddas ned, skrivas ut och granskas tillsammans med patienten. Instruera användare att alltid ha sin användarinformationsguide till hands. 

Svårt att hitta en patientinformationsguide, handbok eller bruksanvisning? Kontakta oss

Title

Underkategorier

Nyligen visade

Bläddra i specifika produktkategorier för guider, manualer och IFU: er. Abbott rekommenderar att märkning laddas ner, skrivs ut, granskas och är lättillgänglig för referens. Användarinformationsguider ska laddas ner, skrivas ut och granskas tillsammans med patienten. Låt användarna alltid hålla sin användarinformationsguide till hands.