Често задавани въпроси

Как да намеря ръководството за потребителя или инструкциите за употреба за конкретен продукт? 

Изберете Държава, Език, Категория на продукта и Продукт с помощта на падащите менюта и кликнете върху Търси.  Резултатите показват Инструкции за употреба за страната и избрания продукт.

Защо моята държава не е в списъка? (Само инструкции за употреба)

Възможно е продуктът да не е наличен в избраната държава.  Продуктът ще бъде съпроводен от печатно издание на инструкциите за употреба. Ако се нуждаете от копие от инструкциите за употреба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Защо продуктът не е в списъка в моята държава? (Само инструкции за употреба)

Възможно е продуктът да не е наличен в избраната държава.  Продуктът ще бъде съпроводен от печатно издание на инструкциите за употреба. Ако се нуждаете от копие от инструкциите за употреба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Мога ли да използвам ръководството за потребителя или инструкциите за употреба от друга държава? 

Не, трябва да се използват ръководства за потребителя, инструкции за употреба и други документи, одобрени за всяка държава. 

Как мога да прегледам електронното Ръководство за потребителя или Инструкции за употреба? 

Щракнете върху pdf изображението в резултатите от търсенето. Файлът ще се покаже във вашия уеб браузър. Файлът може да бъде запазен, търсен или отпечатан с помощта на Adobe Reader. Безплатен pdf четец е достъпен тук чрез Adobe Systems. Препоръчителните уеб браузъри са: Chrome, MS Edge, or Safari

Как мога да прегледам предишните версии на ръководството за потребителя или инструкции за употреба? 

Резултатите от търсенето ще покажат функция за разширяване и показване на предишни версии, номера на документи и дати на публикуване.

Как да разбера дали ръководството за употреба или инструкциите за употреба са променяни?

Ръководството за потребителя или Инструкциите за употреба могат да бъдат променяни от време на време, така че, моля, следете тази уеб страница за най-актуалната версия.  Текущи и предишни версии на ръководствата са достъпни на уебсайта - вижте датите на промените.  

Как ще бъда уведомен, ако инструкциите за употреба са променяни от съображения за безопасност?

Abbott има официален процес за определяне, когато са необходими коригиращи действия на полевата безопасност (FSCA). Понякога FSCA може да включва спешни промени на предписаните инструкции за употреба. В тези случаи процесът на Abbott изисква разпространението на известие за полева безопасност до всеки доставчик на здравни грижи (HCP), който е получил засегнатия продукт, за да информира за преработените предписани инструкции за употреба. Известията за полева безопасност обикновено се разпространяват до доставчика на здравни грижи чрез местни организации Abbott Quality и Commercial.

Как мога да изтегля електронните Ръководство за потребителя или Инструкции за употреба?

За най-новата версия щракнете върху pdf изображението в резултатите от търсенето. Файлът ще се покаже във вашия уеб браузър. Файлът може да бъде запазен, търсен или отпечатан с помощта на Adobe Reader. Безплатен pdf четец е достъпен тук чрез Adobe Systems.

Как мога да отпечатам електронните Ръководство за потребителя или Инструкции за употреба?

За най-новата версия щракнете върху pdf изображението в резултатите от търсенето. Файлът ще се покаже във вашия уеб браузър. Файлът може да бъде запазен, търсен или отпечатан с помощта на Adobe Reader. Безплатен pdf четец е достъпен тук чрез Adobe Systems.

Къде мога да намеря определенията на символите на етикета?

Всяко ръководство за потребителя и Инструкции за употреба съдържа определенията на символа на етикета 

Как да поискам хартиено копие на ръководството за потребителя или инструкциите за употреба? 

Свържете се с отдела за обслужване на клиенти по телефона, факс или имейл от страницата Свържете се с нас

Колко бързо клиентите ще получат хартиено копие на ръководството за потребителя или Инструкции за употреба?

Клиентите извън Съединените щати ще получат разпечатани ръководството за потребителя или инструкциите за употреба без допълнителни разходи в рамките на 7 календарни дни.  

На кои езици са налични електронните ръководства за потребителя и Инструкции за употреба?

Електронни ръководства за потребителя и инструкции за употреба са достъпни на английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, шведски, нидерландски, датски, гръцки, полски, унгарски, чешки, турски, норвежки, български, румънски, руски, финландски, словашки, естонски, латвийски, литовски, словенски, украински, хърватски, сръбски, македонски, ирландски, малтийски, арабски, китайски, японски, корейски, тайландски, малайски (продукти за домашна употреба) и виетнамски.