Vanlige spørsmål

Hvordan finner jeg brukerhåndboken eller bruksanvisningen for et spesifikt produkt? 

Velg land, språk, produktkategori og produkt ved hjelp av rullegardinmenyer, og klikk på Søk.  Resultatene viser bruksanvisningen for landet og det valgte produktet.

Hvorfor er ikke mitt land oppført? (bare bruksanvisning)

Produktet er kanskje ikke tilgjengelig i det valgte landet.. Produktet leveres med en papirkopi av bruksanvisningen. Hvis du trenger en kopi av bruksanvisningen, kontakter du kundeservice.

Hvorfor er ikke produktet oppført i mitt land? (bare bruksanvisning)

Produktet er kanskje ikke tilgjengelig i det valgte landet. Produktet leveres med en papirkopi av bruksanvisningen. Hvis du trenger en kopi av bruksanvisningen, kontakter du kundeservice.

Kan jeg bruke brukerhåndboken eller bruksanvisningen fra et annet land? 

Nei, brukerhåndbøker, bruksanvisninger og andre dokumenter godkjent for det aktuelle landet må brukes. 

Hvordan viser jeg en elektronisk brukerhåndbok eller bruksanvisning? 

Klikk på PDF-bildet i søkeresultatene. Filen vises i nettleseren din. Filen kan lagres, søkes i eller skrives ut ved hjelp av Adobe Reader-funksjonaliteten. En gratis PDF-leser er tilgjengelig her via Adobe Systems.

Anbefalte nettlesere er: Chrome, MS Edge, or Safari

Hvordan viser jeg tidligere versjoner av en brukerhåndbok eller bruksanvisning? 

Søkeresultatene viser en funksjon for å utvide og vise tidligere versjoner, dokumentnumre og publiseringsdatoer.

Hvordan vet jeg om brukerhåndboken eller bruksanvisningen har blitt endret?

Brukerhåndbøker eller bruksanvisninger kan bli endret fra tid til annen. Se denne nettsiden for den nyeste versjonen.  Gjeldende og tidligere revisjoner av håndbøker er tilgjengelige på nettsiden – se revisjonsdatoer.  

Hvordan blir jeg varslet hvis bruksanvisningen har blitt endret av sikkerhetsmessige årsaker?

Abbott har en formell prosess for å fastsette når sikkerhetsrelaterte korrigerende tiltak er nødvendig. Et sikkerhetsrelatert korrigerende tiltak kan av og til inkludere viktige endringer av foreskrevet bruksanvisning. I slike tilfeller krever Abbotts prosess distribusjon av et sikkerhetsrelatert korrigerende tiltak til alt helsepersonell som har mottatt det berørte produktet for å informere om den endrede foreskrevne bruksanvisningen. Sikkerhetsmeldinger distribueres vanligvis til helsepersonell gjennom Abbotts lokale kvalitets- og handelsorganisasjoner.

Hvordan laster jeg ned en elektronisk brukerhåndbok eller bruksanvisning?

Klikk på PDF-bildet i søkeresultatene for den nyeste versjonen. Filen vises i nettleseren din. Filen kan lagres, søkes i eller skrives ut ved hjelp av Adobe Reader-funksjonaliteten. En gratis PDF-leser er tilgjengelig her via Adobe Systems.

Hvordan skriver jeg ut en elektronisk brukerhåndbok eller elektronisk bruksanvisning?

Klikk på PDF-bildet i søkeresultatene for den nyeste versjonen. Filen vises i nettleseren din. Filen kan lagres, søkes i eller skrives ut ved hjelp av Adobe Reader-funksjonaliteten. En gratis PDF-leser er tilgjengelig her via Adobe Systems.

Hvor finner jeg definisjoner for etikettsymbolene?

Alle brukerhåndbøker og bruksanvisninger inneholder definisjoner for etikettsymbolene 

Hvordan ber jeg om en papirkopi av brukerhåndboken eller bruksanvisningen? 

Kontakt kundeservice via telefon, telefaks eller e-post på siden Kontakt oss.

Hvor raskt vil kunder motta en papirkopi av brukerhåndboken eller bruksanvisningen?

Kunder utenfor USA vil motta en papirkopi av brukerhåndboken eller bruksanvisningen uten kostnad innen 7 kalenderdager. 

På hvilke språk er elektroniske brukerhåndbøker og bruksanvisninger tilgjengelige?

Elektroniske brukerhåndbøker og bruksanvisninger er tilgjengelige på engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, svensk, nederlandsk, dansk, gresk, polsk, ungarsk, tsjekkisk, tyrkisk, norsk, bulgarsk, rumensk, russisk, finsk, slovakisk, estisk, latvisk, litauisk, slovensk, ukrainsk, kroatisk, serbisk, makedonsk, irsk, maltetisk, arabisk, kinesisk, japansk, koreansk, thai, malayisk (produkter til hjemmebruk) og vietnamesisk