Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào tôi tìm tài liệu hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng cho một sản phẩm cụ thể?

Chọn Quốc gia, Ngôn ngữ, Danh mục sản phẩm và Sản phẩm bằng menu thả xuống và nhấp vào Tìm kiếm.  Kết quả hiển thị Hướng dẫn sử dụng cho quốc gia và sản phẩm đã chọn.

Tại sao quốc gia của tôi không được liệt kê? (Chỉ Hướng dẫn sử dụng)

Sản phẩm có thể không có trong quốc gia đã chọn.  Sản phẩm sẽ được cung cấp kèm theo tờ Hướng dẫn sử dụng.  Nếu bạn yêu cầu một bản Hướng dẫn sử dụng, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng.

Tại sao sản phẩm này không được liệt kê trong quốc gia của tôi? (Chỉ Hướng dẫn sử dụng)

Sản phẩm có thể không có trong quốc gia đã chọn.  Sản phẩm sẽ được cung cấp kèm theo tờ Hướng dẫn sử dụng.  Nếu bạn yêu cầu một bản Hướng dẫn sử dụng, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng.

Tôi có thể sử dụng Tài liệu hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng từ quốc gia khác không?

Không, phải sử dụng tài liệu hướng dẫn người dùng và Hướng dẫn sử dụng cho từng quốc gia. 

Làm thế nào tôi xem tài liệu điện tử hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng?

Nhấp vào hình ảnh pdf trong kết quả tìm kiếm.  Tập tin sẽ hiển thị trong trình duyệt web của bạn.  Có thể sử dụng chức năng Adobe Reader để lưu, tìm kiếm hoặc in tập tin. Bản pdf reader miễn phí có sẵn tại đây qua Adobe Systems.

Các trình duyệt web khuyến nghị bao gồm: Chrome, MS Edge, or Safari

Làm thế nào tôi xem phiên bản trước của tài liệu hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng?

Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị một tính năng để mở rộng và hiển thị các phiên bản trước, số tài liệu và ngày phát hành.

Làm thế nào tôi biết tài liệu hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng đã được chỉnh sửa?

Tài liệu hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng thỉnh thoảng có thể được chỉnh sửa, do đó xin hãy tham khảo trang web này để biết phiên bản mới nhất. Các bản chỉnh sửa hiện tại và trước đây của tài liệu hướng dẫn có trên trang web – tham khảo ngày chỉnh sửa

Làm thế nào tôi được thông báo nếu tài liệu Hướng dẫn sử dụng được chỉnh sửa vì lý do an toàn?

Abbott có một quy trình chính thức để quyết định khi cần Hành động khắc phục về an toàn sản phẩm (FSCA). Thỉnh thoảng, FSCA có thể bao gồm các nội dung chỉnh sửa khẩn cấp đối với hướng dẫn sử dụng được kê toa. Trong những trường hợp này, quy trình của Abbott yêu cầu phân phát Thông báo về an toàn sản phẩm đến từng Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) đã nhận sản phẩm bị ảnh hưởng để thông báo cho họ biết về bản hướng dẫn sử dụng được kê toa đã chỉnh sửa. Thông báo về an toàn sản phẩm thường được phân phát cho HCP thông qua các tổ chức Chất lượng và thương mại Abbott tại địa phương.

Làm thế nào tôi tải về tài liệu điện tử hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng?

Để biết phiên bản mới nhất, nhấp vào hình ảnh pdf trong kết quả tìm kiếm.  Tập tin sẽ hiển thị trong trình duyệt web của bạn.  Có thể sử dụng chức năng Adobe Reader để lưu, tìm kiếm hoặc in tập tin. Bản pdf reader miễn phí có sẵn tại đây qua Adobe Systems.

Làm thế nào tôi in tài liệu điện tử hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng?

Để biết phiên bản mới nhất, nhấp vào hình ảnh pdf trong kết quả tìm kiếm.  Tập tin sẽ hiển thị trong trình duyệt web của bạn.  Có thể sử dụng chức năng Adobe Reader để lưu, tìm kiếm hoặc in tập tin. Bản pdf reader miễn phí có sẵn tại đây qua Adobe Systems.

Tôi có thể tìm định nghĩa của các ký hiệu nhãn sản phẩm ở đâu?

Mỗi tài liệu hướng dẫn người dùng và Hướng dẫn sử dụng đều có phần định nghĩa ký hiệu nhãn sản phẩm 

Làm thế nào tôi yêu cầu một bản giấy tài liệu hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng?

Liên hệ phòng Dịch vụ khách hàng qua điện thoại, fax, hoặc email trên trang Liên hệ  

Khách hàng sẽ nhận được một bản giấy tài liệu hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng nhanh chóng như thế nào?

Khách hàng bên ngoài Hoa Kỳ sẽ nhận được bản in tài liệu hướng dẫn người dùng hoặc Hướng dẫn sử dụng miễn phí trong vòng 7 ngày. 

Tài liệu điện tử hướng dẫn người dùng và Hướng dẫn sử dụng có sẵn bằng ngôn ngữ nào?

Tài liệu điện tử hướng dẫn người dùng và Hướng dẫn sử dụng có ở tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan, tiếng Đan Mạch, tiếng Hy Lạp, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary, tiếng Cộng hòa Czech, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Na Uy, tiếng Bulgary, tiếng Romani, tiếng Nga, tiếng Phần Lan, tiếng Slovakia, tiếng Estonia, tiếng Latvia, tiếng Lithuania, tiếng Slovenia, tiếng Ukrainia, tiếng Croatia, tiếng Serbia, và tiếng Macedonia, tiếng Ái Nhĩ Lan, tiếng Malta, tiếng Ả-rập, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Mã Lai (Sản phẩm sử dụng tại nhà), tiếng Việt