Tìm kiếm nhanh hướng dẫn sản phẩm, tập sách hướng dẫn và IFU của Abbott

 • category Tìm sản phẩm của bạn Bạn có thể tìm thấy thông tin nhãn cho sản phẩm của mình bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm hoặc chọn danh mục.
 • category Tải về, Chia sẻ hoặc In Sau kh bạn tìm thấy sản phẩm, bạn có thể dễ dàng tải về và in tài liệu, hoặc chia sẻ đường liên kết đến tài liệu.
 • category Thêm vào mục Yêu thích Bạn có thể thêm sản phẩm mà mình thường xem vào trang yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng trái tim ở phía trên màn hình.

Cách tìm thông tin sản phẩm của bạn

Cách tìm thông tin sản phẩm theo tiêu chí tìm kiếm

 • Theo tên sản phẩm

  Tên sản phẩm nằm trong nhãn sản phẩm.

 • Theo số kiểu

  Số kiểu sản phẩm nằm trong nhãn sản phẩm.

 • Theo số UDI-DI

  Số UDI-DI của sản phẩm nằm trong nhãn sản phẩm.

Cách tìm sản phẩm thông qua phần chọn danh mục

 1. Chọn danh mục

  Chọn danh mục khớp nhất với loại sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. 

 2. Chọn danh mục phụ

  Chọn danh mục thích hợp từ danh sách cho sẵn để giúp thu hẹp lựa chọn sản phẩm của bạn.

 3. Sử dụng bộ lọc nếu cần

  Nếu bạn vẫn cần giúp thu hẹp thêm các lựa chọn sản phẩm của mình, sử dụng bộ lọc ở bên trái để tìm chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.