Chào mừng bạn đến với trang eLabeling của Abbott!

Trên trang web Abbott eLabeling, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn thông tin sử dụng và Hướng dẫn sử dụng (IFU) sản phẩm. Abbott đề nghị tải về, in, xem lại eLabeling, và chuẩn bị sẵn để tham khảo. Người dùng nên luôn giữ hướng dẫn thông tin sản phẩm của mình ở nơi dễ sử dụng. Khi sử dụng thiết bị Abbott, các Chuyên gia chăm sóc sức khỏe cần chuẩn bị sẵn IFU sản phẩm để người vận hành tham khảo trong bất kỳ quy trình nào. 

Lưu ý: Hướng dẫn thông tin người dùng, tập sách hướng dẫn và IFU của Abbott thỉnh thoảng có thể được chỉnh sửa, do đó xin hãy tham khảo trang web này để biết phiên bản mới nhất khi thực hiện quy trình. 

Bạn sắp sửa vào trang địa lý cụ thể

Vui lòng chọn Quốc gia và Ngôn ngữ của bạn. Nếu bạn là Chuyên gia chăm sóc sức khỏe, vui lòng chọn "Yes" (Có). Nếu bạn là bệnh nhân, nhà thi hành luật, chủ lao động hoặc người dùng khác - vui lòng chọn "No" (Không).

 
eifu banner
eifu banner
eifu banner

Tìm kiếm nhanh hướng dẫn sản phẩm, tập sách hướng dẫn và IFU của Abbott

Tìm sản phẩm của bạn

Bạn có thể tìm thấy thông tin nhãn cho sản phẩm của mình bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm hoặc chọn danh mục.

Tải về, Chia sẻ hoặc In

Sau kh bạn tìm thấy sản phẩm, bạn có thể dễ dàng tải về và in tài liệu, hoặc chia sẻ đường liên kết đến tài liệu.

Thêm vào mục Yêu thích

Bạn có thể thêm sản phẩm mà mình thường xem vào trang yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng trái tim ở phía trên màn hình.

Cách tìm thông tin sản phẩm của bạn

Cách tìm thông tin sản phẩm theo tiêu chí tìm kiếm

 • Theo tên sản phẩm

  Tên sản phẩm nằm trong nhãn sản phẩm.

 • Theo số kiểu

  Số kiểu sản phẩm nằm trong nhãn sản phẩm.

 • Theo số UDI-DI

  Số UDI-DI của sản phẩm nằm trong nhãn sản phẩm.

Cách tìm sản phẩm thông qua phần chọn danh mục

 • Chọn danh mục

  Chọn danh mục khớp nhất với loại sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. 

 • Chọn danh mục phụ

  Chọn danh mục thích hợp từ danh sách cho sẵn để giúp thu hẹp lựa chọn sản phẩm của bạn.

 • Sử dụng bộ lọc nếu cần

  Nếu bạn vẫn cần giúp thu hẹp thêm các lựa chọn sản phẩm của mình, sử dụng bộ lọc ở bên trái để tìm chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.

Product Category Component Configurations

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch