ABBOTTS GUIDER OCH HANDBÖCKER

På denna sida kan du söka efter Abbott eLabeling-produkter enligt produktnamn, modell-/katalognummer, typ eller unik enhetsidentifierare (UDI-DI). Några exempel på söktyper: ID NOW, Afinion, Kannabinoid, opiat, infektionssjukdom, (01) 07070060014654

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

6

6

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Abbotts produktkategorier

Bläddra i specifika produktkategorier för guider och handböcker. Abbott rekommenderar att märkningen laddas ned, skrivs ut, granskas och är lättillgänglig för referens. Patientinformationsguider ska laddas ned, skrivas ut och granskas tillsammans med användaren. Instruera patienter att alltid ha sin patientinformationsguide till hands. 

Svårt att hitta en patientinformationsguide, handbok eller bruksanvisning? Kontakta oss

Title

Underkategorier

Nyligen visade

Bläddra i specifika produktkategorier för guider och manualer. Abbott rekommenderar att märkning laddas ner, skrivs ut, granskas och är lättillgänglig för referens. Handböcker för användarinformation ska laddas ner, skrivas ut och granskas, och användare bör alltid hålla sin produktinformationsguide till hands när som helst.