PANDUAN & MANUAL ABBOTT

Di laman ini, anda boleh mencari eLabeling produk Abbott melalui nama produk, nombor model/katalog, jenis atau Pengenal pasti Peranti Unik-Pengenal pasti Peranti (UDI-DI).  Antara contoh jenis carian adalah: ID NOW, Afinion, Kanabinoid, Opiate, Infectious Disease, (01) 07070060014654

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

6

6

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Kategori Produk Abbott

Semak seimbas kategori produk khusus untuk panduan dan manual. Abbott mengesyorkan supaya label dimuat turun, dicetak, disemak dan tersedia untuk rujukan. Panduan maklumat pengguna perlu dimuat turun, dicetak dan disemak dan pengguna perlu memastikan panduan maklumat produk mereka sentiasa mudah dirujuk.

Mengalami masalah mencari panduan maklumat pengguna anda? Hubungi Kami

Baru Dilihat

Semak imbas dokumen yang telah dilihat semasa lawatan terdahulu ke laman ini. Jika anda mahu akses yang lebih mudah untuk menyemak imbas, klik ikon hati di sebelah setiap dokumen di bawah untuk ditambah kepada kegemaran. Anda boleh mengakses dokumen kegemaran anda daripada tab “Kegemaran” di bahagian atas halaman.