PORADNIKI I INSTRUKCJE OBSŁUGI FIRMY ABBOTT

Na tej stronie można wyszukać materiały eLabeling dla produktów firmy Abbott według nazwy produktu, modelu/numeru katalogowego, typu bądź unikalnego identyfikatora urządzenia (UDI-DI). Przykładowe wyszukiwane frazy podano poniżej: ID NOW, Afinion, Kannabinoid, opiaty, choroba zakaźna, (01) 07070060014654

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

6

6

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Kategorie produktów firmy Abbott

Przeglądaj szczegółowe kategorie produktów w celu znalezienia poradników, instrukcji użytkowania i instrukcji obsługi. Firma Abbott zaleca, aby oznakowanie było pobierane, drukowane, weryfikowane oraz łatwo dostępne do wglądu. Poradniki informacyjne dla użytkownika należy pobierać, drukować i przeglądać z użytkownikiem. Należy poinformować użytkowników, że powinni zawsze trzymać pod ręką swój poradnik informacyjny użytkownika. 

Nie umiesz znaleźć poradnika informacyjnego użytkownika, instrukcji użytkowania lub instrukcji obsługi? Kontakt

Title

Ostatnio przeglądane

Przeglądaj określone kategorie produktów, aby uzyskać przewodniki i instrukcje. Abbott zaleca, aby pobrać etykietę, wydrukować ją, przejrzeć i udostępnić do wglądu. Przewodniki z informacjami dla użytkowników powinny być pobierane, drukowane i przeglądane, a użytkownicy powinni zawsze mieć dostęp do przewodnika z informacjami o produkcie.