Категории на производи од Abbott

Прелистувајте специфични категории на производи за да најдете водичи, прирачници и упатства за употреба. Abbott препорачува да се преземе документот со информации, да се отпечати, да се прегледа и да се постави да биде лесно достапен за упатување. Водичите за информации за корисници треба да се преземат, отпечатат и да се разгледаат заедно со корисникот. Упатете ги корисниците дека треба секогаш да го имаат при рака водичот за информации за корисници. 

Не можете да пронајдете водич за информации за корисници, прирачник или упатство за употреба? Контактирајте нè

Прикажи повеќе

Подредени категории

Прикажи повеќе

Coronary Intervention

filter-icon
close-filter Подредени категории

Подредени категории

Прикажи повеќе

Recently Viewed

Прелистајте специфични категории на производи за упатства и прирачници. Абот препорачува да се преземат ознаките, да се преземат, отпечатат, разгледаат и достапно за упатување. Упатствата за информации за корисниците треба да се преземаат, печатат и разгледуваат, а корисниците треба да ги одржуваат своите упатства за информации за производите секогаш во корист.