Danh mục sản phẩm Abbott

Duyệt các danh mục sản phẩm cụ thể để biết hướng dẫn và tập sách hướng dẫn. Abbott đề nghị tải về, in, xem lại nhãn, và chuẩn bị sẵn để tham khảo. Cần tải về, in và xem xét hướng dẫn thông tin sử dụng và người dùng nên luôn giữ hướng dẫn thông tin sản phẩm của mình ở nơi dễ sử dụng.

Bạn gặp khó khăn khi tìm hướng dẫn thông tin sử dụng? Liên hệ

Hiển thị thêm

Các phân nhóm

Hiển thị thêm

Coronary Intervention

filter-icon
close-filter Các phân nhóm

Các phân nhóm

Hiển thị thêm

Đã xem gần đây

Duyệt tài liệu mà bạn đã xem trong lần truy cập trước vào trang này. Nếu bạn muốn truy cập dễ dàng hơn để xem thường xuyên, nhấp vào biểu tượng trái tim kế bên từng tài liệu dưới đây để thêm vào mục yêu thích của bạn. Bạn có thể truy cập vào mục yêu thích của mình từ tab "Favorites" (Yêu thích) ở đầu trang.