VEILEDNINGER OG HÅNDBØKER FRA ABBOTT

På denne siden kan du søke etter e-merking for Abbott-produkter etter produktnavn, modell-/katalognummer, type eller unik enhetsidentifikasjon-enhetsidentifikasjon (UDI‑DI). Eksempler på søketyper er: ID NOW, Afinion, Cannabinoid, opiat, infeksjonssykdom, (01) 07070060014654

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

6

6

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Abbotts produktkategorier

Bla gjennom spesifikke produktkategorier for veiledninger, håndbøker og bruksanvisninger. Abbott anbefaler at e-merkingen lastes ned, skrives ut, gjennomgås og oppbevares lett tilgjengelig som referanse. Brukerinformasjonsveiledninger bør lastes ned, skrives ut og gjennomgås med brukeren. Be brukerne hele tiden ha brukerinformasjonsveiledningen lett tilgjengelig 

Har du problemer med å finne en brukerinformasjonsveiledning, håndbok eller bruksanvisning? Kontakt oss

Title

Underkategorier

Nylig vist

Bla gjennom spesifikke produktkategorier for guider og manualer. Abbott anbefaler at merking blir lastet ned, skrevet ut, gjennomgått og lett tilgjengelig for referanse. Brukerinformasjonsveiledninger skal lastes ned, skrives ut og gjennomgås, og brukerne bør holde produktinformasjonshåndboken praktisk til enhver tid.