Kategori Produk Abbott

Semak seimbas kategori produk khusus untuk panduan, manual dan IFU. Abbott mengesyorkan supaya label dimuat turun, dicetak, disemak dan tersedia untuk rujukan. Panduan maklumat pengguna perlu dimuat turun, dicetak dan disemak bersama pesakit. Arahkan pengguna supaya memastikan panduan maklumat mengguna mereka sentiasa mudah dirujuk. 

Sukar mencari panduan maklumat pengguna, manual atau IFU? Hubungi Kami

Tunjuk Selanjutnya

Sub Kategori

Tunjuk Selanjutnya

Coronary Intervention

filter-icon
close-filter Sub Kategori

Sub Kategori

Tunjuk Selanjutnya

Baru Dilihat

Semak imbas dokumen yang telah dilihat semasa lawatan terdahulu ke laman ini. Jika anda mahu akses yang lebih mudah untuk menyemak imbas, klik ikon hati di sebelah setiap dokumen di bawah untuk ditambah kepada kegemaran. Anda boleh mengakses dokumen kegemaran anda daripada tab “Kegemaran” di bahagian atas halaman.