Kategorie produktów firmy Abbott

Przeglądaj szczegółowe kategorie produktów w celu znalezienia poradników, instrukcji użytkowania i instrukcji obsługi. Firma Abbott zaleca, aby oznakowanie było pobierane, drukowane, weryfikowane oraz łatwo dostępne do wglądu. Poradniki informacyjne dla użytkownika należy pobierać, drukować i przeglądać z pacjentem. Należy poinformować użytkowników, że powinni zawsze mieć pod ręką swój poradnik informacyjny. 

Nie umiesz znaleźć poradnika informacyjnego użytkownika, instrukcji użytkowania lub instrukcji obsługi? Kontakt

Pokaż więcej

Podkategorie

Pokaż więcej

Coronary Intervention

filter-icon
close-filter Podkategorie

Podkategorie

Pokaż więcej

Ostatnio przeglądane

Przeglądaj określone kategorie produktów, aby znaleźć przewodniki, instrukcje i instrukcje obsługi. Abbott zaleca, aby pobrać etykietę, wydrukować ją, przejrzeć i udostępnić do wglądu. Przewodniki z informacjami dla użytkownika należy pobrać, wydrukować i przejrzeć wraz z pacjentem. Poinstruuj użytkowników, aby zawsze mieli przy sobie przewodnik z informacjami dla użytkownika.