ABBOTT VODIČI, PRIRUČNICI I UPUTSTVA

Na ovoj stranici možete pretraživati eLabeling Abbott proizvoda po imenu proizvoda ili kategoriji. Neki primeri tipova pretraga su: ID NOW, Afinion, Kanabinoid, opijat, infektivna bolest, (01) 07070060014654

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

6

6

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Kategorije Abbott proizvoda

Pregledajte konkretne kategorije proizvoda za vodiče, priručnike i uputstva. Abbott preporučuje da se oznake preuzmu, odštampaju, pregledaju i sačuvaju na dostupnom mestu kao referentni materijal. Vodiči sa informacijama za korisnika treba da se preuzmu, odštampaju i pregledaju sa pacijentom. Uputite korisnike da u svakom trenutku imaju pri ruci svoje vodiče sa informacijama za korisnika. 

Imate problema sa pronalaženjem vodiča sa informacijama za korisnika, priručnika ili uputstva? Kontaktirajte nas

Title

Nedavno pregledano

Pregledajte određene kategorije proizvoda za vodiče, priručnike i IFU-ove. Abbott preporučuje da se etiketi preuzmu, štampaju, pregledaju i budu lako dostupni za referencu. Korisnički priručnici za informacije trebaju se preuzeti, ispisati i pregledati s pacijentom. Uputite korisnike da u svakom trenutku budu u ruci njihov korisnički vodič.