ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Abbott eLabeling!

ที่เว็บไซต์ของ Abbott eLabeling คุณจะพบกับคำแนะนำข้อมูลผู้ใช้และคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ (IFU) Abbott ขอแนะนำให้ดาวน์โหลด พิมพ์ ตรวจสอบ และจัดเตรียมฉลาก eLabeling ให้พร้อมสำหรับการอ้างอิง ผู้ใช้ควรเก็บคำแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ เมื่อใช้งานอุปกรณ์ของ Abbott ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขควรจะเก็บคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงให้ผู้ปฏิบัติการได้ใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานใดก็ตาม 

หมายเหตุ: ควรหมั่นตรวจสอบคำแนะนำข้อมูลผู้ใช้ของ Abbott และคู่มือการใช้งานเป็นระยะ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบที่หน้าเว็บนี้สำหรับเวอร์ชันล่าสุดขณะใช้ปฏิบัติงาน

คุณจะต้องป้อนตำแหน่งเฉพาะทางภูมิศาสตร์

กรุณาเลือกประเทศและภาษาของคุณ หากคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข กรุณาเลือก "ใช่" หากคุณเป็นผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสืบสวน นายจ้าง หรือผู้ใช้ประเภทอื่น - กรุณาเลือก "ไม่ใช่"

 
eifu banner
eifu banner
eifu banner

การค้นหาแบบด่วนสำหรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ คู่มือ และคู่มือการใช้งานของ Abbott

ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณจะค้นหาข้อมูลการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณได้โดยการใช้แถบการค้นหาหรือการเลือกหมวดหมู่

ดาวน์โหลด แชร์ หรือพิมพ์

เมื่อคุณพบกับผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร หรือแชร์ลิงก์ของเอกสารได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มเป็นรายการโปรด

คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่คุณดูเป็นประจำไปยังหน้ารายการโปรดได้โดยการคลิกที่ไอคอนรูปหัวใจที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

วิธีการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ

วิธีการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณโดยการค้นหา

 • ค้นหาจากชื่อผลิตภัณฑ์

  ชื่อผลิตภัณฑ์จะอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์

 • ค้นหาจากหมายเลขรุ่น

  หมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์จะอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์

 • ค้นหาจากหมายเลข UDI-DI

  หมายเลข UDI-DI ของผลิตภัณฑ์จะอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์

วิธีค้นหาผลิตภัณฑ์ด้วยการเลือกหมวดหมู่

 • เลือกหมวดหมู่

  เลือกหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงกับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังค้นหา 

 • เลือกหมวดหมู่ย่อย

  เลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมจากรายการที่มีเพื่อช่วยจำกัดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณให้แคบลงมา

 • ใช้ตัวกรองในกรณีที่จำเป็น

  หากคุณต้องการให้ช่วยจำกัดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณให้แคบลงไปอีก ให้ใช้ตัวกรองที่ด้านซ้ายเพื่อให้พบกับสิ่งที่คุณกำลังค้นหาอยู่ 

Product Category Component Configurations

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch